WIE BEN IK ?

Ik ben Kelly Messiaen en werk zowel als klinisch psychologe als klinisch neuropsychologe.
In 2008 startte ik de master klinische psychologie aan de UGent. Tijdens deze opleiding liep ik stage bij het centrum voor locomotorische en neurologische revalidatie bij het UZ Gent met als doelgroep niet-aangeboren hersenletsels. In 2013 vatte ik de permanente vorming klinische neuropsychologie en de master gezondheidsvoorlichting en –bevordering aan. In 2015 volgde ik de permanente vorming geestelijke gezondheid bij mensen met een verstandelijke beperking en/of autisme. In het kader van deze vorming volgde ik een stage bij Den Achtkanter, residentieel wonen de Zunnetoren. Hier verbleven mensen met een matige verstandelijke beperking met bijkomende psychische problemen. Overigens volgde ik de vorming 'Dementie en nu' en de gespecialiseerde opleiding van Parkinson zorgwijzer Vlaanderen voor (neuro)psychologen.
Sinds 2015 werk ik als psycholoog. Ik werkte op revalidatieafdelingen, de geriatrie en de geheugenkliniek van algemene ziekenhuizen en daarna in de ouderenpsychiatrie.