WerKing

Er wordt steeds eerst een gesprek gevoerd met de persoon zelf en daarna met zijn familie indien de persoon dit toestaat. Dit gesprek heeft als doel een zicht te krijgen op het leven van de persoon en hoe de problemen zijn ontstaan. Daarna worden er vragenlijsten en testen afgenomen om te bepalen welke psychische problemen of cognitieve problemen er zijn en wat ze veroorzaakt. Op basis hiervan wordt er therapie gegeven.