AANBOD

Neuropsychologische praktijk De Groei biedt neuropsychologisch onderzoek, cognitieve training en psychologische behandeling aan bij volwassenen.

• Volwassenen met psychische problemen (een stemmingsstoornis, een angststoornis of een verslavingsproblematiek) of met cognitieve problemen (geheugenproblemen, aandachtsproblemen, problemen met planning, ...) kunnen een behandeling krijgen bij de praktijk.

• Bij volwassenen met psychische problemen wordt gewerkt aan de gedachten, de emoties en het gedrag dat de problemen in stand houden. Dit bied ik ook aan bij volwassenen met een verstandelijke beperking.

• Het neuropsychologisch onderzoek en de cognitieve training zijn bedoeld voor volwassenen met een niet-aangeboren hersenletsel, (een vermoeden van) dementie, de ziekte van Parkinson en Parkinson-plus syndromen. Bij het neuropsychologisch onderzoek worden de cognitieve moeilijkheden zoals geheugen-, aandachts-, planningsproblemen, … nagegaan. Op basis van dit neuropsychologisch onderzoek worden dan gerichte oefeningen aangeboden waarbij aandacht, geheugen, redeneren, woordvinding, … getraind worden. Ook worden geheugenstrategieën aangeleerd. Bij de psychologische behandeling wordt bij deze personen gewerkt rond omgaan met stress, angst, depressie, …